Gladheidsbestrijding Schiermonnikoog vastgelegd in plan

Schiermonnikoog - Burgemeester en wethouders hebben het Gladheidsbestrijdingsplan voor Schiermonnikoog vastgesteld. Het plan beschrijft hoe de gemeente de gladheidsbestrijding op Schiermonnikoog uitvoert. In de uitvoering van de gladheidsbestrijding verandert niets. De gemeentelijke buitendienst blijft op dezelfde wegen/routes strooien als de afgelopen jaren. Alleen is dit nu vastgelegd in een plan.

Samengevat strooit de buitendienst eerst de busroutes en daarna de resterende wegen. Wat dit betreft vormt Schiermonnikoog een uitzondering. Vrijwel alle gemeenten laten alleen de hoofdroutes strooien. Secundaire wegen, zoals in woonwijken, en fiets- en voetpaden worden niet gestrooid. Op Schiermonnikoog blijven we dat wel doen. Inwoners en recreanten waarderen dit en veiligheid staat voorop! Voetpaden e.d. strooit de buitendienst in beginsel niet. Daarvoor ontbreekt de menskracht, omdat dit handmatig moet gebeuren. Dat is in het verleden ook niet gebeurd en heeft nooit tot klachten geleid. In extreme situaties (bijv. veel sneeuw of ijzel) strooien en schuiven we de voetpaden zo mogelijk wel.

Wel kunnen de inwoners zelf het pad voor hun woning ijs- of sneeuwvrij maken. De gemeente Schiermonnikoog stelt, indien voorradig, strooizout beschikbaar van 1 november tot en met 1 april het volgend jaar. Het strooizout kan, op afspraak (tel. 0519-535084), gedurende de werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur worden afgehaald bij de werkplaats van de buitendienst aan het Melle Grietjepad 5 te Schiermonnikoog.

Het gladheidsbestrijdingsplan met een kaart van de strooiroutes ligt ter inzage in het gemeentehuis en kunt ook inzien op de gemeentelijke website bij ‘gladheid bestrijden Schiermonnikoog’ onder verkeer en vervoer.