Echtpaar schenkt Harsta State Hegebeintum

Hegebeintum - Vereniging Hendrick de Keyser heeft een wel heel bijzonder verjaardagscadeau gekregen. De heer en mevrouw Van Riemsdijk uit Stiens wilden de eeuwenoude Harsta State in Hegebeintum veiligstellen en hebben deze aan de 100-jarige Vereniging geschonken. De Vereniging zet zich in voor het behoud van bedreigde historische huizen en interieurs en verwerft, restaureert en verhuurt deze zodat ze behouden blijven. In honderd jaar tijd is een unieke huizencollectie opgebouwd met meer dan 400 monumenten in heel Nederland.

De Harsta State wordt voor het eerst vermeld in 1511. Het was in bezit van adellijke Friese families, waaronder de families Coehoorn van Scheltinga en Van Andringa de Kempenaer, en werd gebruikt als buitenhuis met tuinen, landerijen en pachtboerderijen. Eind 17de eeuw werd het bewoond door de broer van vestingbouwer Menno van Coehoorn. Het huidige huis is een restant van een grote omgrachte state. Bij verbouwingen in de 19de eeuw kreeg de state haar huidige kleinere omvang en vorm, met gepleisterde gevels, empireramen en een tuin in landschappelijke stijl. Bijzonder zijn de stinzenplanten, onder andere het zeldzame ‘Haarlems Klokkenspel’. Het huis staat achter een prachtig smeedijzeren hek dat deels uit de 18de eeuw dateert en heeft een ontvangstzaal met fraaie houten betimmeringen en snijwerk in de Lodewijk XVI-stijl.

Door de state te kopen en aan ‘Hendrick de Keyser’ te schenken hebben de heer en mevrouw Van Riemsdijk het huis en de stinzenfloratuin voor een onzekere toekomst behoed. In het verleden was er al sprake van bedreiging. In de 19de eeuw werd sloop overwogen en in de 20ste eeuw waren verbouwingen onderwerp van discussie. Monumentenorganisatie Vereniging Hendrick de Keyser heeft een groot aantal historische huizen in Friesland onder haar hoede.

Het gaat om een bezit van 28 monumenten in 14 plaatsen.

De Harsta State zal bij gelegenheid deels publiek toegankelijk worden, en deels worden verhuurd voor permanente bewoning.