Werkzaamheden op locatie Moddergat

Moddergat - NAM voert vanaf 17 december werkzaamheden uit op de locatie aan de Mokselbankwei bij Moddergat. Daarbij wordt ook gefakkeld.

Op de locatie Moddergat voert NAM in december opnieuw onderhoud uit in één van de productieputten om de toestroom van het aardgas te verbeteren. De werkzaamheden zijn een vervolg op het onderhoud dat begin september is uitgevoerd. Na afronding van de werkzaamheden gaat NAM fakkelen. Dit wordt uitgevoerd met behulp van een tijdelijke fakkel die naast de locatie wordt opgesteld. Nadat het onderhoud volledig is afgerond wordt de productieput weer in bedrijf genomen.

Vrijdag is de aanvoer en opbouw begonnen van het tijdelijk materieel. Dit vindt overdag plaats. Op maandag 17 december start het onderhoud en wordt er enkele dagen 24 uur per dag gewerkt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor eind december afgerond. De werkzaamheden worden zoveel als mogelijk in dagdienst uitgevoerd, alleen als het voor de werkzaamheden is vereist wordt er ’s avonds en ’s nachts gewerkt.

NAM wil geen overlast tijdens de kerstdagen veroorzaken. Als het onderhoud niet voor de kerst is afgerond, dan wordt het onderhoud beperkt of gestaakt en na kerst hervat.

Er vinden transporten plaats van en naar locatie, er zal ook meer geluid en licht van de locatie komen dan normaal.

Er wordt ditmaal een andere fakkelinstallatie ingezet dan die in september werd gebruikt. De fakkel die nu wordt ingezet veroorzaakt minder geluid, maar wel meer licht. Het fakkelen wordt vanaf 07.00 uur overdag uitgevoerd, tenzij het niet anders kan. Het kan dus ook voorkomen dat er ‘s avonds en ‘s nachts moet worden gefakkeld.