’t Oegh naar de dokter

Kollum - Drie weken lang hebben de kinderen in de middenbouw van CBS ‘t Oegh gewerkt aan het thema ‘’mijn lijf’’. Als afsluiting van dit thema mochten de kinderen een bezoek brengen bij de huisartsenpraktijk van dokter Douma. Ze werden opgewacht door verpleegkundige Hinke Bos. Op school hadden de kinderen allemaal vragen voorbereid die ze aan de dokter mochten stellen.

Voor de kinderen was het een leerzame ochtend. In groepjes werd hun verteld wat de dokter zoal doet. De kinderen hadden allemaal een knuffel meegenomen. Voor deze knuffels werd goed gezorgd. Waren er knuffels met gaatjes? Dan werd dit gaatje natuurlijk gehecht door de dokter. Ook mochten de kinderen een oog- en gehoortest doen, maakten ze kennis met een röntgenapparaat en werd de longfunctietest gedaan.

Na afloop kregen de kinderen nog een verrassingstasje meer naar huis. De kinderen hebben een fantastische ochtend gehad.