Landbouw en natuur in evenwicht op Schiermonnikoog door kaas

SCHIERMONNIKOOG - Op Schiermonnikoog komt dankzij een eigen eilander streekproduct een betere aansluiting tussen landbouw en natuur. Zeven boeren gaan over op natuurinclusieve landbouw en produceren daarvoor hun eigen kaas.

Schiermonnikoger kaasjes

De veehouders verminderen op eigen initiatief hun veestapel met 35%, maar verliezen inkomsten met deze keuze. Samen met provincie Fryslân, gemeente Schiermonnikoog, Natuurmonumenten en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij onderzoekt de vereniging hoe dit gecompenseerd wordt.

Een van de middelen is de productie van een Schiermonnikoger kaas. In 2019 start het onderzoek naar de vraag van de eilander horeca, de markt en hoe de productie plaats moet vinden. In 2020 liggen de eerste kaasjes in de schappen.

Verlaging stikstof

Doordat op het eiland intensief geboerd wordt, is de neerslag van stikstof op de duinen en kwelders te hoog. Deze stikstofdepositie moet volgens het beheerplan van de duinen met 35% verlaagd worden. Het lagere aantal koeien zorgt naast een vermindering van de stikstofdepositie ook voor een betere biodiversiteit in de polder.

De Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog ontvangt van provincie Fryslân een bijdrage van € 153.300,- om de noodzakelijke maatregelen te treffen.