Laatste handtekening burgemeester Bilker

kollum In de burgemeesterskamer van rijksmonument Westenstein in Kollum kreeg Bearn Bilker donderdagmiddag als laatste burgemeester van de gemeente Kollumerland de eer zijn laatste officiële handtekening te zetten.

Deze was nodig op een overeenkomst tussen de gemeente Kollumerland en de projectontwikkelaar Lytsewâld om als gemeente het eigendom terug te krijgen van het openbaar gebied en de wegen in het uitbreidingsplan Westenstein-Eiland in Kollum.

Wethouder Jan Benedictus van Ruimtelijke Ordening was ook aanwezig. Hij heeft zich erg ingezet voor de realisatie van het plan zelf. Ook heeft hij er voor gezorgd dat het plan nog doorgang kon vinden, voordat de gemeente Kollumerland c.a. zou opgaan in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Samen met projectontwikkelaar Pouwel Pijnacker van Lytsewâld b.v. en Sytze van der Wal van BOX Architecten, die het stedenbouwkundig plan ontwierp, konden zij op die manier het jaar afsluiten.