Kerstacties voor Siloam leveren mooie bedragen op

Buitenpost - Een groep vrijwilligers organiseerde in Buitenpost rondom de kerst met succes een aantal acties om geld in te zamelen voor het kinderherstellingshuis Siloam op Curaçao.

Net als voorgaande jaren werden door hoveniersbedrijf Douma kerstbomen verkocht. Ook werden op de kerstmarkt en bij het winkeltje aan huis diverse zaken verkocht. Van beide was de volledige opbrengst voor het goede doel.

Door de vrijwilligers van Kerstbomenactie Buitenpost werden op zaterdag 5 januari in Buitenpost voor een vergoeding van drie euro per adres bij tal van mensen thuis kerstbomen opgehaald. Er werden met vijf auto’s in totaal ruim honderdvijftig bomen meegenomen.

De opbrengst van de acties van hoveniersbedrijf Douma leverden 2855,60 euro op. Daar kwam nog eens 502,65 euro bij van de ophaalactie. Beide bedragen zijn hoger dan vorig jaar en daarvoor langs deze weg veel dank aan de mensen die hier een bijdrage aan hebben geleverd. De bedragen zijn inmiddels overgemaakt naar Siloam op Curaçao.