Gemeente Noardeast-Fryslân is ingeluid

DOKKUM - Om de fusiegemeente Noardeast-Fryslân te vieren klonk vanuit de randen van de gemeente een vloedgolf aan klokgelui naar de gemeentelijke hoofdstad Dokkum. Bijna alle dorpen in Noardeast-Fryslân deden mee.

Zodra de klokken in Dokkum luidden begon Auke de Boer, de beiaardier van Dokkum het kindergemeentelied te spelen. Dit is geschreven door de basisschoolkinderen van OBS Nynke van Hichtum uit Dokkum. Zij luisterden eerst op de Zijl naar het spel van de beiaardier, daarna zongen ze hun lied in het oude gemeentehuis.

De bedenker en organisator van dit evenement is componist Feike van der Zee uit Lioessens. Hij bracht zijn idee vorig jaar onder de aandacht van wethouder Pytsje de Graaf. Het werd een onderwijsproject. De basisscholen uit de omgeving konden meedoen aan een wedstrijd ‘Beste Gemeentelied’.

Foto's Jan van Empel