Rijbewijs kwijt wegen te hard rijden

Damwâld - Een automobilist is zaterdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt omdat hij veel te hard reed. De bestuurder reed op de N356 (Centrale As) ter hoogte van Damwâld 157 km/h waar 100 km/h is toegestaan.

De overtreding werd geregistreerd door het Team Verkeer Noord-Nederland, dat met de video-auto toezicht hield op snelheid. Tevens werden vijf processen-verbaal uitgedeeld voor forse snelheidsoverschrijdingen op de volgende wegen:

- N381 t.h.v. Ureterp: eenmaal.

- N31 tussen Garyp en Leeuwarden : tweemaal.

- Selmien-West in Ureterp: tweemaal.