Leven in de brouwerij te Gerkesklooster

Gerkesklooster - Zaterdag 16 maart is het kloostermuseum/dorpsarchief in de Hervormde Kerk aan de Poorthoek 1A te Gerkesklooster weer geopend van 14.00 tot 17.00 uur. De stichting heeft van diverse familie- en personeelsleden van transportbedrijf Broersma diverse foto's, artikelen en materiaal ontvangen.

Voor oud-personeel de moeite waard om op deze middag samen met oud-collega's de historie van het bedrijf nogmaals opnieuw te beleven. In de maand februari hebben al vele chauffeurs de tentoonstelling bezocht. Het leek wel een reünie uit verleden tijden.

Tevens doen we een beroep op oud-medewerkers van het bedrijf om oude foto's te laten scannen om een nog completer beeld van het transport te krijgen. Ook andere attributen zijn van harte welkom. Het bestuur van de stichting Historische Kring Gerkesklooster Stroobos.