Bidstond met uitreiking pootaardappels

KOLLUM - De Protestantse Gemeente Kollum zet zich in voor de voedselbank. Woensdagavond was in de Maartenskerk in Kollum tijdens Bidstond voor Gewas en Arbeid de uitreiking van pootaardappels door de ZWO commissie (Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).

Veel mensen bezochten de dienst en kregen na de dienst aardappels mee. Bij de inzameling op dankdag, de eerste woensdag in november, kunnen hopelijk weer vele kilo’s worden geschonken aan de voedselbank.