Jaarvergadering Plaatselijk Belang Kollum

KOLLUM – Plaatselijk Belang Kollum vergadert woensdag 20 maart om 20.00 uur in De Colle. Tijdens de ledenvergadering is er een jaaroverzicht van de activiteiten van het Plaatselijk Belang Kollum. En tot slot een optreden van Shantykoor De Beurtskippers.

Op de ledenvergadering van 20 maart 2019 zijn niet-leden ook welkom. De entree is gratis voor iedereen, maar de niet-leden wordt gevraagd lid te worden. Heeft u vragen of opmerkingen, laat het dan weten. Het liefst via e-mail plaatselijkbelang.kollum@gmail.com.

Met uw lidmaatschap ondersteunt u het Plaatselijk Belang in haar streven het woon-, leef- en werkklimaat in het dorp te bevorderen.