Tien jaar Jacobspad: Een pelgrimsroute in Groningen en Drenthe

ROLDE

Pelgrimsreizen of bedevaarten zijn van alle tijden. Ook van deze tijd. In de afgelopen jaren is een duidelijke toename waarneembaar. De grootste en bekendste bedevaartsplaats in Europa is Santiago de Compostela in Spanje. Over de route (‘Camino’) hiernaar toe arriveren jaarlijks meer dan 200.000 pelgrims in deze stad in het noordwesten van Spanje.

Ook vanuit Nederland vertrekken jaarlijks enkele duizenden pelgrims te voet of met de fiets om de pelgrimsroute naar Santiago af te leggen. Ze beginnen hier dichtbij huis op de aanlooproutes die aansluiten op de pelgrimsroutes door België, Frankrijk en Spanje. Sinds tien jaar loopt een van deze aanlooproutes ook door Groningen en Drenthe: het Jacobspad Uithuizen-Hasselt.

Het Jacobspad Uithuizen-Hasselt is in mei 2008 geopend met als doel om op het grondgebied van de provincies Groningen en Drenthe een deel van het Europese netwerk van historische pelgrimspaden naar Santiago de Compostela te ontwikkelen en in stand te houden. Hiervoor zijn eeuwenoude pelgrimsroutes en kerkpaden benut en in ere hersteld.

Het Jacobspad begint in Uithuizen bij de Jacobus de Meerderekerk. Van hieruit gaat de wandel- en/of fietsroute via de stad Groningen dwars door Drenthe naar Hasselt in de Kop van Overijssel.

Het Jacobspad door Groningen en Drenthe biedt precies wat de pelgrim wil: afwisselende landschappen, mooie historische wandelroutes en regelmatig een Jacobskerk. De pelgrim gaat vanuit Uithuizen door het prachtige landschap van het Groningse Hogeland via de Jacobuskerk in Zeerijp naar de stad Groningen. Vervolgens gaat de route naar het dorp Roderwolde in Noord-Drenthe, waar een kleine witte kerk gewijd is aan Jacobus.

Via de dorpen in Noord-Drenthe komt de pelgrim aan in Rolde waar ook een Jacobuskerk staat. Na Rolde zoekt het Jacobspad zijn weg door oude brinkdorpen met hun typerende essen, door de beekdalen met de vele diepjes en loopjes, door de Drentse bossen en de prachtige heidevelden om tenslotte via het Reestdal bij De Wijk de provinciegrens over te gaan waarna het Jacobspad eindigt in het Overijsselse Hasselt, een oude bedevaartsplaats.

De route (met een lengte van 208 km) is in de routegids tot in detail beschreven. Kaarten van de verschillende etappes zijn gedetailleerd weergegeven en de route is volledig bewegwijzerd via een eigen aanduiding met het symbool van de Jacobsschelp. Het is daardoor eenvoudig geworden om door beide provincies Groningen en Drenthe het Jacobspad te vinden. De routegids is te bestellen met behulp van het bestelformulier op de website: www.jacobspad.nl. Hier is ook meer informatie over het Jacobspad Groningen- Drenthe te vinden.