De Ramp van Moddergat van 1883 | deel 1

Museum It Fiskershúske houdt zaterdag 5 maart en zondag 6 maart 2022 de Fiskrinsterkuier. Een evenement dat de ramp van 1883 op deze manier wil herdenken. De ‘fiskrinsters’ van toen waren de vissersvrouwen die de vangst van de vissers uitventten met een juk op de nek en twee manden gevuld met vis. In de productieketen van de kustvisserij de eindfase.

De wonderbaarlijke redding van Gerben Basteleur op 10 maart 1883.

De wonderbaarlijke redding van Gerben Basteleur op 10 maart 1883. Eigen foto

Qua beroep was het tweelingdorp Paesens-Moddergat opgedeeld. Paesens met 900 inwoners gold als een agrarisch dorp, terwijl Moddergat rondom De Oere en De Kamp met 600 inwoners het vissersdorp was.

Nieuws

menu