Landelijke collecte voor nabestaanden Ramp Moddergat | deel 2

De hulpverlening na de vissersramp van maart 1883 in Paesens-Moddergat had met bepaalde particuliere initiatieven raakvlakken met latere acties zoals onlangs de hulp aan de mensen in het oorlogsgebied Oekraïne. Maar dan houdt het snel op want in alle andere opzichten was de hulpverlening aan de nabestaanden van de Ramp van 1883 onvergelijkbaar. Geld inzamelen volgens de mores van die tijd.

Baron van Harinxma (1839-1923)

Baron van Harinxma (1839-1923) Eigen foto

De op 17 maart 1883 opgerichte Provinciale Commissie bestond uit zes leden, alhoewel de verzameling notabelen aanvankelijk veel groter was. Van de uiteindelijke Commissie was de commissaris van de koning mr. Binnert Philip Baron van Harinxma thoe Slooten de voorzitter. Ondervoorzitter werd de burgemeester van Leeuwarden mr. Julius van Welderen Baron Rengers die overigens het gezelschap in september van dat jaar al weer verliet.

Nieuws

menu