Pieter Suringbroek klem tussen dominee en Doleantie | deel 4

In september 1894 kwam er een einde aan het leven van hoofdonderwijzer Pieter Suringbroek van de openbare school in Moddergat. De in 1832 geboren Suringbroek was sinds 1883 de secretaris van het Uitvoerend Comité dat elke eerste dag van de week zitting hield. Wel of niet financiële ondersteuning met Suringbroek in de ogen van de bevolking als de man die dit besliste. Een niet-visser tussen de vissers en de Doleantie.

De gereformeerde kerk van 1889.

De gereformeerde kerk van 1889. Eigen foto

Merkwaardig genoeg bleven klachten en andere uitingen van onvrede tot 1889 nagenoeg uit. Een bezuiniging in dat jaar op de wekelijkse ondersteuning zette het licht op groen voor iedereen die iets had op te merken. Niet zelden hanteerden de klagers dubbele agenda’s. Ongetekende klaagbrieven, penningmeester P. G. Dijkstra zou ziekte voorwenden om maar niet te komen. Verder de klacht aan het adres van Suringbroek: ‘Het niet koopen van Winkelwaren van den zoon van het lid Suringbroek zou invloed hebben op de ondersteuning’.

Nieuws

menu