‘Banketbakken is gewoan moai wurk’ | Buordsje by de dyk (12)

Voor tekst en uitleg over de smaak van de aan het Wyldpaed-oost bereide taarten heeft Jitse Veenstra (53) aan weinig woorden genoeg. ,,In priuwe-smaak.” De proever bepaalt zelf hoe ze smaken en hoe lekker te zijn. De naam van zijn bakkerij in Kollumerzwaag is dan ook niet verwonderlijk: Priuwe!

Jitse Veenstra: ,,Banketbakken is gewoanwei moai wurk. It is myn passy.”

Jitse Veenstra: ,,Banketbakken is gewoanwei moai wurk. It is myn passy.” Foto Jelle Raap

Het naambordje bij de weg, tussen de leeuwen bij de oprit, is alleszeggend. ,,Koart en krêftich en yn moai Frysk”, zo verduidelijkt Veenstra over de hobbybakkerij die hij op de kop af vier weken voor Prinsjesdag is gestart. Voor hem als professioneel banketbakker is het thuiswerken een hobby. Dagelijks is hij aan de slag bij bakker Van den Berg in Burgum. ,,Banketbakken is gewoanwei moai wurk. It is myn passy.”

Speciaal

Jitse Veenstra, die thuis wordt bijgestaan door zijn echtgenote Angela, (,,se hat de namme al hiel moai op myn T-shirt set”), geniet in de thuis-situatie daarnaast vooral van het contact met de klanten. In zijn werkkring legt hij zich toe op de seriematige productie. Thuis is bijna alles anders. Hij kan, bij wijze van spreken, de bruids-, verjaardags- of jubileumtaarten zo groot maken als hijzelf of de klant wil. Voor bruidstaarten houdt hij een besteltijd van minimaal twee weken aan. ,,Om der echt wat moais fan te meitsjen, is twa wike tefoaren genôch. Oars wurdt it haastwurk.” Wat hij uitlevert, moet goed én speciaal zijn voor vooral bijzondere dagen van anderen.

Echte amandelspijs