Lieuwe van der Pol wil nieuwe generatie kinderen in Fryslân skûtsje-minded maken

Aansluitend aan de Admiraliteitsdagen in Dokkum mogen kinderen van de basisscholen aan boord stappen van het wedstrijdskûtsje Ebenhaëzer.

Ebenhaëzer, soms geschreven als Eben-Haëzer of Eben-Ezer, wordt in het Engels een ‘stone of help’ genoemd. ,,Tot zover heeft de Heere ons geholpen”, zo luidt volgens het oudtestamentische boek Samuël de verklaring na een overwinning van de Israëlieten op de Filistijnen. Het naambord is bevestigd op de voorplecht waar Van der Pol als zeiladviseur doorgaans alleen bij de start van een zeilwedstrijd aanwezig is. Daarna neemt hij zijn vaste plaats naast de schipper, al enkele jaren zijn zoon Olphert, in bij het helmhout.

Ebenhaëzer, soms geschreven als Eben-Haëzer of Eben-Ezer, wordt in het Engels een ‘stone of help’ genoemd. ,,Tot zover heeft de Heere ons geholpen”, zo luidt volgens het oudtestamentische boek Samuël de verklaring na een overwinning van de Israëlieten op de Filistijnen. Het naambord is bevestigd op de voorplecht waar Van der Pol als zeiladviseur doorgaans alleen bij de start van een zeilwedstrijd aanwezig is. Daarna neemt hij zijn vaste plaats naast de schipper, al enkele jaren zijn zoon Olphert, in bij het helmhout. Foto Jelle Raap

Binnen het lesprogramma ‘ Pake syn skûtsje ’, een initiatief van Stichting Foar de Neiteam en onder meer musea, kunnen ze dan het zeilen beleven. ,,Wurkje mei de wyn is net altyd in kwestje fan trochsile. Der kin ek wolris in goeie reden wêze om gewoan even stil te lizzen,” zo geeft Lieuwe van der Pol (69) vanuit ervaring aan. Hij is een van de deskundige gastheren die op het water kennis en praktische tips met de schoolkinderen zal delen.

Aan het lespakket is meegewerkt door de tweeling Sytze en Harmen Brouwer die als skûtsjeschippers in Fryslân grote bekendheid genieten. De zonen van Pieter en Aukje uit destijds Warten raakten al heel jong vertrouwd met de watersport. Hun vader volgde in 1997 Jeen Zwaga als schipper van het Earnewâldster skûtsje op en stond vanaf 2004-2013 op Heerenveen aan het roer.

Nieuws

menu