Achtkarspelen verdeelt de portefeuilles

Het gemeentebestuur, v.l.n.r. Marcel de Jong (secretaris), Sierd Vegelin, Lea van der Tuin-Kuipers, Jouke Spoelstra, Tjibbe Brinkman en Oebele Brouwer. Foto: Gemeente Achtkarspelen

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen heeft dinsdag voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling vergaderd. De nieuwe wethouders zijn vorige week donderdag geïnstalleerd.

Tijdens de collegevergadering hebben Lea van der Tuin-Kuipers (CDA), Jouke Spoelstra (CDA), Sierd Vegelin (GBA) en Tjibbe Brinkman (FNP) samen met burgemeester Oebele Brouwer de portefeuilleverdeling voor de nieuwe bestuursperiode vastgesteld.

Burgemeester Oebele Brouwer: openbare orde en veiligheid, crisisbeheersing, politie en brandweer, handhaving.

Wethouder Lea van der Tuin-Kuipers: woningbouw en volkshuisvesting, duurzaamheid, participatie, landbouw.

Wethouder Jouke Spoelstra: financiën, economie, sport, recreatie en toerisme.

Wethouder Sierd Vegelin: beheer, onderwijs, jeugdzorg, volksgezondheid.

Wethouder Tjibbe Brinkman: cultuur en Frysk, personeel en organisatie, WMO, gebiedsteams.

Nieuws

menu