Boek over familie Hoekstra: "Achter elk kaartje zit een verhaal, een heel leven, waard om verteld te worden"

Riemer de Boer (r.) overhandigt het boek aan Pieter van der Bij, medewerker van het Streekarchief van Noordoost-Friesland.

Een stukje geschiedenis van Noardeast-Fryslân is in boekvorm vastgelegd; de geschiedenis van de de familie Hoekstra.

Dokkum - Riemer de Boer uit het Drentse Erm was vorige week op het Streekargyf Noardeast-Fryslân in Dokkum om zijn pas verschenen boek aan te bieden. Zijn familieonderzoek is gebundeld tot het boek ‘Leven als boer in Friesland’ - ‘Familie Hoekstra van Noordoost Friesland’. Aan de hand van de stamboom van één boerenfamilie, de familie Hoekstra van Noordoost-Friesland, wordt daarin door de eeuwen heen het ‘leven als boer in Friesland’ beschreven.

Beginnend in de 16de eeuw in Kuikhorne onder Bergum, via Westergeest, Zwaagwesteinde naar Kollumerzwaag. De Boer vertelde daarbij hoe hij tot dit onderzoek was gekomen: ,,De familie Hoekstra werd mij veertig jaar geleden aangereikt in een versleten reiskoffer. In die koffer zaten allerlei geboorte- trouw- en rouwkaarten, verzameld door de zus van mijn moeder, tante Aaf. Haar moeder, ook de moeder van mijn moeder, was Akke Pieters Hoekstra. De familiekaarten betreffen dan ook de familie Hoekstra, kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Pieter Willems Hoekstra en Aafke Meints Bottema van Kollumerzwaag.

Achter elk kaartje zit een verhaal, een heel leven, waard om verteld te worden. En omdat ik al van jongs af aan interesse heb in geschiedenis heb ik ze vastgelegd in dit boek.”

De Boer bood niet alleen zijn boek aan maar liet op het Streekargyf ook de map met familiekaarten achter die de aanleiding vormden voor zijn onderzoek.

Het boek kan worden besteld via: www.bravenewbooks.nl/riemerdeboer

Nieuws

menu