Buitenspel gezet Vluchtelingenwerk zeer bezorgd over begeleiding statushouders Noardeast en Dantumadiel

VluchtelingenWerk Nederland.

VluchtelingenWerk Nederland (VWN) maakt zich ernstige zorgen over de begeleiding van statushouders in Noardeast-Fryslân en Dantumadiel nu Dokwurk en twee integratiecoaches de integratie en participatie op zich nemen.

Beide gemeenten hebben de samenwerking met VWN afgezegd en de zorg toevertrouwd aan sociaal ontwikkelbedrijf Dokwurk en twee ingehuurde integratiecoaches.

Uit een brief aan VWN waarin beide gemeenten hun besluit toelichten, kan worden opgemaakt dat ze niet tevreden zijn over het werk van de organisatie. Statushouders zouden niet tot nauwelijks hebben geparticipeerd en/of zijn doorgestroomd naar betaald werk. Dat had wel gemoeten na de wetswijziging van 1 januari 2022 die eist dat er vroegtijdig wordt ingezet op het gebied van integratie, participatie en/of betaald werk. Aldus de brief.

Verder wordt als reden gegeven dat VWN moeite zou hebben met het vinden van voldoende vrijwilligers en dat ook na de coronaperiode het spreekuur in Dantumadiel langere tijd zou hebben stilgelegen. En dat was tegen de afspraken in, schrijven de gemeenten. Daardoor heeft een groot deel van de doelgroep het toen zonder begeleiding moeten doen.

Onwaarheden

Argumenten waar Marije Lieferink als regiomanager Fryslân van VWN zich op z’n zachtst gezegd ‘niet in herkent’. In een schriftelijke reactie spreekt zij ook van onwaarheden in de brief. Zo bestond de opdracht die VWN destijds kreeg van de gemeente uit ‘praktische hulp van het regelen van de basisvoorzieningen, begeleiding en stimuleren van integratie en participatie’.

En daar was het begeleiden naar werk niet bij stelt Lieferink, want dat ,,is een taak van de gemeente en derhalve was deze taak niet bij VWN belegd. Om ons hierop nu aan te spreken is dan ook niet passend.’’ Lieferink voegt daar nog aan toe dat VWN eerder jobcoaches in dienst heeft gehad, maar dat die van de gemeenten moesten stoppen.

Ook het argument dat VWN moeite zou hebben met vinden van vrijwilligers legt ze terzijde. Elke statushouder was volgens haar gekoppeld aan een contactpersoon. En ook het argument van het spreekuur ligt wezenlijk anders, aldus Lieferink. ,,Wij hebben te allen tijde tijdens de lockdown doorgewerkt en cliënten in de gelegenheid gesteld met ons een afspraak te maken.’’

Dokwurk

In verband met corona waren de spreekkamers in de beide gemeentehuizen in Damwâld en Kollum niet beschikbaar, waarna de gesprekken plaatsvonden in het eigen kantoor van VWN in Dokkum. Beide gemeenten verlangden van Vluchtelingenwerk eind 2021 om in samenwerking met onder meer Wurkstart, Dokwurk, de gebiedsteams, gemeentelijk Team Inkomen en Schuldhulpverlening de integratie en participatie van statushouders op te pakken en zo de weg naar betaald werk te effenen.

Voor die integrale samenwerking was het nodig dat er zowel vanuit beide gemeentehuizen als het pand van Dokwurk zou worden gewerkt. ,,Maar dit is niet van de grond gekomen’’, schrijven de gemeenten. VWN is wel degelijk op bezoek gegaan bij Dokwurk, reageert Marije Lieferink, maar er was slechts een kleine ruimte op één ochtend beschikbaar. ,,We zijn met Dokwurk tot de conclusie gekomen dat de voorgestelde werkplek op dat moment niet werkbaar was.’’ Een wel geschikte ruimte was nog verhuurd, en zodra die vrijkwam zou er een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Actieve rol

Voor wat betreft de integrale samenwerking kaatst Lieferink de bal meteen terug. Als de gemeenten zo veel waarde hechten aan de integrale dienstverlening aan statushouders, dan had zij ,,in uw rol als regievoerder daarin een actieve rol verwacht’’. Liefering omschrijft de toelichting op het besluit in de brief als ‘erg ongenuanceerd en eenzijdig’.

,,Daarnaast vinden we het verontrustend om te lezen dat er twee integratiecoaches zijn aangesteld om het werk over te nemen van twee ervaren beroepskrachten én 35 vrijwilligers. We maken ons dan ook ernstige zorgen over de wijze waarop de maatschappelijke begeleiding in de toekomst zonder VWN wordt ingevuld.’’

Nieuws

menu