Buordsje by de dyk | Geboorteboom voor thuis of elders

Soms heet het een kraamcadeau voor thuis, soms is het een levensgeschenk met een betekenis voor later. De geboortebomen die Lubbert Kloosterman vlak bij zijn verrijdbare kraam aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte ten toon stelt, hebben allemaal het voordeel van een eigen leven. ,,Der binne minsken dy’t in beamke yn it ‘geboortebos’ plantsje dat se hjir ôfhelle ha, mar it kin ek thús.”

Lubbert Kloosterman: ,,In protte minsken sille in appelbeamke keapje as der in stik as tsien apels oan hingje, want dan is de beam wol op syn moaist. In echte beamkenner keapet yn in rêstige perioade, as der niks oan de beam sit.'' 

Lubbert Kloosterman: ,,In protte minsken sille in appelbeamke keapje as der in stik as tsien apels oan hingje, want dan is de beam wol op syn moaist. In echte beamkenner keapet yn in rêstige perioade, as der niks oan de beam sit.''  Foto Jelle Raap

Niemand kan het ontkennen: een jonge geboorteboom is natuurlijk, doorgroeiend en vruchtdragend. Kloosterman behoeft dan ook niet veel tekst en uitleg te geven en evenmin te vragen. ,,Se hoege my eins net iens te fertellen wer’t it foar is of foar wa”. Door ervaring let hij eerder op het koopgedrag. ,,In protte minsken sille in appelbeamke keapje as der in stik as tsien apels oan hingje, want dan is de beam wol op syn moaist. In echte beamkenner keapet yn in rêstige perioade, as der niks oan de beam sit”.

Nieuws

menu