Burdaarder Gert Wierda (20) is als schaatser klaar om volgende stap te maken

Gert Wierda woont bij heit en mem thuis bij Burdaard en heeft voor de sport een kamer in Heerenveen. ,,It is foar de iistraining better dat ik op It Hearrenfean wenje, mar noch folle leaver bin ik deis gewoan thús en kin dan moai myn eigen tiid yndiele.’’ De ambitieuze schaatser trad tot de sponsorploeg van Albert Heijn Zaanlander toe en wil dit seizoen met coach Jillert Anema weer een stap wil maken. Foto Bram Buruma

Volgende week zijn de nationale kampioenschappen op het ijs van Thialf in Heerenveen. Voor Gert Wierda komt de strijd misschien nog net te vroeg in het seizoen. De 20-jarige Burdaarder moest even gas terugnemen, maar heeft het goede gevoel weer terug en is bijna klaar om een volgende stap te zetten

. ,,Ik wol sa graach, mar moat miskien noch efkes geduld ha’’, weet de boerenzoon die zich nu wil bewijzen na zijn verrassend sterke doorbraak. Gert Wierda wordt in schaatsland een van de aanstormende talenten genoemd die aan kan sluiten bij de nationale top en dus bij de beste langebaanschaatsers van de wereld. Vorig jaar werd de Burdaarder al in één adem genoemd met het talent Joep Wennemars. Die heeft zich inmiddels gemengd in de strijd bij de senioren, terwijl Wierda heel even pas op de plaats moet maken omdat hij misschien wel net iets te gretig was. Wat de Burdaarder misschien nog moet leren, is even het geduld opbrengen om zich verder te ontwikkelen. Dat lijkt nog het grootste probleem, maar onder de hoede van coach Jillert Anema is hem dat inmiddels al duidelijk gemaakt. In de kleuren van schaatsteam Albert Heijn Zaanlander staat Wierda op de drempel van het grote werk en hij wil zo graag die volgende stap maken. De Burdaarder weet natuurlijk heel goed dat aansluiting bij de ‘grote jongens’ niet zomaar gaat.

Wierda ondervond dat vorig seizoen al, toen na een aantal goede prestaties, toptijden en persoonlijke records bleek dat hij eigenlijk te veel en te snel wilde. Hij weet inmiddels ook hoe frustrerend het voor een sporter is die het gevoel heeft dat hij met alleen maar hard trainen de hele wereld aan kan en dat dat dan toch niet genoeg blijkt.

Voor een groot publiek

Te gretig zijn, het is de valkuil waar veel sporters mee te maken hebben, weet ook Wierda nu. Maar hij heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. Het doel is een allround schaatser worden en zich kwalificeren voor de internationale toernooien, strijden voor een groot publiek. Schaatsen als grootste liefhebberij kreeg Gert Wierda mee van heit Yde en mem Marja. Zijn ouders waren bij de studentenvereniging in Groningen al redelijk fanatiek in deze sport en namen later ook hun jonge kinderen mee naar de kunstijsbaan in Groningen. ,,Earst fûn ik dat hielendal net sa leuk en tocht dat ik it net koe. Mar ik moast fan myn âlders mei nei de iisbaan, om’t ik net allinnich thúsbliuwe mocht. Yn it begjin gie it dêrom miskien ek net iens sa goed.’’

Echte schaatslessen en training volgden bij de Ferwerter ijsclub. Gert ging daar door met schaatsen, terwijl zus Jikke overstapte naar de paardensport. ,,Wy rieden earst yn de âlde Ljouwerter iishal op de lytse baan en dêr fûn ik net safolle oan. Pas doe’t ik foar it earst mei ús trainer Douwe Brouwer nei Thialf mocht, ha ik de smaak te pakken krigen en begûn ik de wedstrydsjes hieltyd leuker te finen’’, herinnert Wierda zich.

En dat het met de komst van de 400 meter kunstijsbaan in Leeuwarden en hard trainen steeds beter ging. ,,Ik begûn doe better te riden en sa kaam ik yn it trajekt fan seleksjes by it RTC Fryslân, in soarte fan Jong Oranje yn de regio. Sa ha ik foarich jier in grutte stap makke. It gie earder foaral yn ‘e training ek al better, mar it kaam der yn ‘e wedstriden net altyd út. Ik krige net de befestiging dat it goed gie. Myn probleem is miskien wol dat ik altyd op syk bin nei de oarsaak en witte wol wêrom’t it net giet sa as ik wol. Mar sa wurket it net altyd. It soe better wêze dat ik der net te folle oer neitink.’’

Rem erop

In het NK Afstanden startte Wierda vorig jaar in oktober als de revelatie sterk op plaats negen achter de gevestigde orde met mannen als Thomas Krol en Kjeld Nuijs en slechts één seconde achter Patrick Roest. Daarna moest heel even de rem er op. ,,Yn dy wedstryd fielde alles yn ien kear sa goed. Dat gefoel wolle je dan graach fêsthâlde. It is dan hiel kloatich as it mar net slagget. Dat begjint oan je te fretten. Kinst it earder wol en wêrom dan ynienen net mear?’’

Vorig seizoen maakte Wierda ook indruk met onder meer een baanrecord voor neo-senioren op de vijf kilometer. In zijn aanloop naar de senioren proefde de Burdaarder ook al hoe het is om bij de besten gerekend te worden. Hij reed toen met de nationale selectie zelfs onder meer al in Beijing. ,,It fielde goed om hielendal yn Sina út te kommen foar Nederlân. Foar myn motivaasje wie dat in hiel goed momint.’’

Persoonlijk record

Het goede gevoel kwam bij de opening van het seizoen 2022-2023 in Deventer met een dik persoonlijk record en eind oktober tijdens het kwalificatietoernooi voor de wereldbekerwedstrijden in Thialf. Wierda werd daar zesde met opnieuw een persoonlijk record op de 5.000 meter: 6.21,14. De bevestiging was er twee weken geleden tijdens de Gruno Bokaal op het ijs van Kardinge in Groningen met een derde plaats in het eindklassement.

De 500 meter blijft lastig voor Wierda, maar de derde plaats in Groningen op de 5.000 meter in 6.36,95 en winst op de 10 kilometer in 13.50,57, dat gaf vertrouwen. Wierda kijkt daarom nu vooral vooruit. ,,It gefoel dat alles kloppet. Dat wol ik sa graach werom ha, mar it NK is no miskien noch krekt wat te gau om dat ek sjen litte te kinnen.’’

Sport en studie

Als Gert Wierda voor deze krant zijn verhaal doet, is de ambitieuze Burdaarder net terug van een trainingskamp in de zon op Tenerife. Nu is het vooral hard door trainen en vertrouwen kweken. Daar moet nu heel veel voor wijken. Wierda woont daarom voor zijn sport in Heerenveen en combineert schaatsen met zijn studie werktuigbouwkunde.

Eerst was dat aan de NHL in Leeuwarden, maar omdat de studie daar moeilijk te combineren was met sporten, koos hij voor Groningen. Studie staat nu trouwens even op een lager pitje, is wel duidelijk. ,,Sa no en dan moat ik dêrfoar nei Grins, mar kin ek hielfolle online folgje. Mar ik fyn dat no earst minder belangryk en kies no earst leaver foar de sport. Dêrom is it foar de iistraining ek better dat ik op It Hearrenfean wenje. Mar noch folle leaver bin ik deis gewoan thús en kin dan moai myn eigen tiid yndiele. Fan hûs út kin ik op ‘e fyts stappe en ek prima traine. Yn ‘e oanrin nei belangrike wedstriden bliuw ik op It Hearrenfean, sadat ik hielendal allinnich foar it reedriden gean kin.’’

Naast langebaanschaatsen is marathons rijden voor Wierda in het pak van Royal A-ware nu niet veel meer dan een veredelde training. Dat die lange wedstrijd hem toch ook wel ligt, was in Amsterdam al duidelijk toen hij in de eerste wedstrijd van dit seizoen de overwinning pakte bij de Beloften. ,,Ik riid dy wedstriden net mei foar it klassemint, ik doch it der by as training. Mar as it goed giet, dan gean ik fansels wol foar de winst.’’

Grote overstap

De overstap naar een professioneel team was een bijzondere ervaring voor Wierda. Vooral twee keer per dag trainen met de afwisseling van schaatsen, skeeleren, fietsen en krachttraining was een omschakeling. Toch kreeg de Burdaarder meteen een goed gevoel met zoveel ervaring in begeleiding van Jillert Anema en Arjan Samplonius om hem heen.

Samen is het nu zoeken naar wat goed en genoeg is, weet Wierda. ,,Dat ik yn dizze ploech riid, dat motivearret my seker en ik kin my sa oplûke by de oaren. Ik moast der earst wol oan wenne, mar it fielt goed en tink dat ik hjir wol op myn plak bin. Ik wit dat ik it kin en leau dêr yn. Mar wy moatte foaral de balâns sykje en net te hurd en tefolle wolle.’’

‘Underoan begjinne’

Voor Wierda was lang de 1500 meter zijn favoriete afstand, maar ook de vijf kilometer gaat steeds beter, bewees hij dit seizoen al. ,,Dat sil ek moatte. Foarich seizoen ried ik by de beste junioaren fan Nederlân en no begjin ik wer hielendal ûnderoan. Ik doch no net mei foar de grutte prizen. As ik dizze winter in dúdlike foarútgong sjoch en dêrnei mei in goed gefoel de simmer yn gean, dan moat ik no earst tefreden wêze. Sa wol ik my bewize en my net tefolle dwaande hâlde mei it doel en de resultaten dy’t ik yn ‘e holle ha…’’

Nieuws

menu