Crowdfunding voor zonnebloemlint van 9 kilometer in Noord-Fryslân

Agrarisch Collectief Waadrane wil een lint van 9 kilometer zonnebloemen aan de rand van boerenland aanleggen in Noard-Fryslan. Eigen foto

Agrarisch Collectief Waadrâne realiseert in samenwerking met de werkgroep Twirre een 9000 meter lang zonnebloemlint in Noord-Fryslân. Om dit zonnebloemlint mogelijk te maken roepen de agrariërs van het collectief bewoners van Noord-Fryslân op om meters zonnebloemlint te doneren door middel van crowdfunding. Dit kan via de website www.waadrane.frl.

Agrarisch Collectief Waadrâne heeft momenteel twee percelen bij Foudgum en in het Stienzer Âldlân op het oog waar het zonnebloemlint gerealiseerd kan worden. Andere boeren kunnen zich tevens melden wanneer zij ruimte hebben voor een deel van het zonnebloemlint.

,,Zonnebloemen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze dragen ook bij aan de leefomgeving van insecten, bijen en vogels. Door een zonnebloemlint aan te leggen helpen we daarmee de biodiversiteit, maar ook de landschappelijke waarde en belevingswaarde van ons landschap.’’

,,Daarnaast is het natuurlijk een prachtig gezicht waarvan wij hopen dat veel inwoners en bezoekers van Noord-Fryslân mee kunnen genieten tijdens de komende nazomer en ook het jaar daarna”, vertelt Gerard Fokkema, secretaris van Agrarisch Collectief Waadrâne.

Wie één of meerdere meters zonnebloemlint wil doneren kan via de website www.waadrane.frl geld schenken waarmee het zonnebloemlint wordt gefinancierd. Ook wanneer niet de volledige 9000 meter gedoneerd wordt gaat het project hoe dan ook door, maar met minder meters. zonnebloemlint.

Nieuws

menu