De Woudzangers garantie voor show met topvogels

Een deel van de kampioenen van volièrevereniging De Woudzangers in De Klok in Harkema. Eigen foto

Volièrevereniging De Woudzangers heeft de coronaperiode goed doorstaan. De onderlinge tentoonstelling van de club stond in Harkema weer bol van de kwaliteit. ,,Een gezellige show met prachtige vogels”, zo tekende een van de keurmeesters op in zijn rapport.

In totaal waren er zeven keurmeesters van de partij in zalencentrum De Klok in Harkema om de vogels van de leden van De Woudzangers aan een beoordeling te onderwerpen. De Klok was de afgelopen week vier dagen lang - van woensdag tot en met zaterdagochtend - het toneel van een zeer gevarieerde tentoonstelling, waar maar liefst vijfhonderd vogels te bewonderen waren.

De show werd druk bezocht. ,,De minsken binne bliid dat se der wer efkes út kinne”, stelde voorzitter Arend Vissia van De Woudzangers. In de afgelopen twee jaren moest de volièrevereniging het noodgedwongen zonder tentoonstelling stellen. De coronapandemie zorgde ervoor dat er een streep ging door de traditionele happening in november.

De liefhebbers van De Woudzangers - met 180 leden de op één na grootste vogelclub van Nederland - zijn elke keer maar wat blij dat ze hun pronkstukken kunnen laten zien. ,,Wy ha leden dy’t écht dwaande binne mei de fûgels”, aldus Vissia. ,,Eltse kear probearje wy it te ferbetterjen. Dat docht de konkurrinsje ek.”

Hoe het met de verhoudingen staat, wordt begin 2023 duidelijk bij de Nederlandse titelstrijd in Zwolle. De Woudzangers zijn regerend nationaal kampioen door in 2020 als beste vereniging te presteren in de IJsselhallen. ,,Dat wie de kers op de taart”, stelt Vissia over die prestatie die voor het eerst in de clubhistorie werd behaald. ,,Mei de fûgels dy’t hjir yn De Klok sitte, binne wy seker wer kandidaat”, blikt de voorzitter vooruit op het komende NK.

Tentoonstellingskampioen van de 61ste editie van de Woudzangers-show werd Reinder Gjaltema uit Harkema met een roodsnavel spitsstaartamadine wildkleur. ,,Ik bin der hartstikke bliid mei”, glimlachte Gjaltema over het succes. Het was de eerste keer dat hij de mooiste vogel van de show had. De liefhebber - ,,it sit my yn it bloed; ik bin der mei opgroeid” - is door een verhuizing sinds kort lid van De Woudzangers. En dat bevalt hem prima. ,,It is in leuke klup. De minsken binne sa best as wat.”

De kampioenen van De Woudzangers-show van 2022 op een rijtje.

Tentoonstellingskampioen R. Gjaltema uit Harkema met een roodsnavel spitsstaartamadine wildkleur (tropen EK), 94 punten en bondskruis; W. Weening, Harkema: kleurkanaries EK, wit, 94 en bondsmedaille (BM); K. de Meer, Buitenpost: kleurkanaries EK, intensief kobalt rood, 93 en BM; S. Tabak, Harkema: kleurkanaries OK, roodmozaïek type 2, 91; C. Wiersma, Harkema: kanaries stel, geel schimmel, 184; C. Wiersma, Harkema: kanaries stam, geel schimmel, 370; W.K. van der Veen, Harkema: kanaries vorm-postuur EK, raza espanola, 93 en BM; J. Andringa, Jonkersvaart: zebravinken EK, isabel bruin, 92 en BM; G. Wolters, Ee: gouldamadines EK, roodkopgroen, 93 en BM; G. van Lune, Buitenpost: tropen OK, dornastrilde, 93; G. Gjaltema, Kootstertille: tropen stel, goulmadine roodkop, 183; W.K. van der Veen, Harkema: Europese cultuur EK, sijs, 91; W.K. van der Veen, Harkema: Europese cultuur OK, sijs bruin, 91; W.K. van der Veen, Harkema: Europese cultuur stel, sijs, 182; J. van Hijum, De Westereen: standaard grasparkiet EK, cinnamon blauw, 92; W. Wassenaar, Stroobos: kleine grasparkiet EK, groen, 94 en BM; J. van Hijum, De Westereen: kleine grasparkiet OK, groen, 92; A. Wassenaar-Stokroos, Burum: groep 21 EK, fischeri opaline D blauw, 93 en BM; K. de Boer, Grootegast: groep 22 EK, catharinaparkiet pale, 94 en BM; J. van Hijum, De Westereen: groep 22 OK, catharinaparkiet turquoise, 92; B.E. van den Akker, Surhuisterveen: groep 23 EK, turquoisineparkiet groen, 92 en BM; H. Pel, Kollumerzwaag: groep 24 EK, valkparkiet witmasker, 92; A.T. Vissia, Burum: groep 25 EK, roodstuitparkiet groen, 92; H. Pel, Kollumerzwaag: groep 27 t/m 32 EK, cuba amazone, 93 en BM; A.T. Vissia, Burum: groep 27 t/m 32 OK, barraband parkiet, 93; A.T. Vissia, Burum: parkieten stel, roodstuitparkiet groen, 184; A.T. Vissia, Burum: parkieten stam, roodstaartparkiet groen, 368; J. Andringa, Jonkersvaart: groep 34 EK, diamantduif wildkleur, 92; W. Weening, Harkema: derby, kanarie wit, 94; K. de Boer, Grootegast: vijf beste vogels (Avicultura-beker), 465.

Nieuws

Meest gelezen

menu