Dieren hebben voorrang op de Ottemawei in Readtsjerk, automobilisten moeten op de rem voor een verhoogde faunapassage

Waar de waterverbinding tussen de Bouwepet en het Ottema-Wiersmareservaat het asfalt van de Ottemawei kruist, hebben dieren nu voorrang. Automobilisten moeten op de rem voor een verhoogde faunapassage.

Wethouder Tytsy Willemsma (vooraan), Henk de Vries van It Fryske Gea (links) en gedeputeerde Klaas Fokkinga ontrollen een doek,  waarmee de faunapassage is geopend.

Wethouder Tytsy Willemsma (vooraan), Henk de Vries van It Fryske Gea (links) en gedeputeerde Klaas Fokkinga ontrollen een doek, waarmee de faunapassage is geopend. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Voorheen lag hier een plat en krap uitgevallen duiker met aan een kant een looprichel. Die vormde eerder een blokkade dan een doorgang. Nu kunnen beesten een stuk vrijer pendelen tussen de domeinen van It Fryske Gea aan weerskanten van de brug.

Nieuws

menu