Dokkumer skûtsje op Harlinger werf in renovatie voor IFKS-silerij 2022

Als nieuwbakken schipper maakte Olphert van der Pol (41) uit Sneek op een achteraf bekeken macaber moment zijn entree op het Dokkumer skûtsje. ,,Wy hiene mei elkoar noch gjin meter syld en doe bruts de koroanakrisis út.” Groepen mochten plotseling niet meer worden geformeerd en daardoor kon ook de zeilersploeg niet bij elkaar komen. Hij hoopt dat het tij dit jaar keert. ,,Der is gjin moaier spultsje as it skûtsjesilen en dan moatst oeren en meters meitsje.”

Olphert van der Pol geeft met de hand aan waar het plaatwerk zal worden vernieuwd.

Olphert van der Pol geeft met de hand aan waar het plaatwerk zal worden vernieuwd. Foto Jelle Raap

Trots als een pauw is hij met de aanstelling tot schipper, maar pronken met pauwenveren is niet direct aan hem besteed. ,,Ik ha noch noait earder skipper west, mar wol jierren bemanningslid op ferskillende skûtsjes. It skipper wêzen is wol in dream dy’t útkomt, mar it is en bliuwt teamwurk. Ik krij der fjirtjin minsken by om kennen te learen, mar de ploech hat mar mei ien nije persoan te krijen.”

Nieuws

Meest gelezen