Douwe Boonstra heeft na evaluatie van de rumoerige jaarwisseling nog steeds geen vertrouwen in de politie

‘It fertrouwen yn ’e plysje is no fuort’, kopte deze krant vrijdag 8 januari, een week na de jaarwisseling die in een aantal dorpen in deze regio tot onrust leidde. Inmiddels zijn er gesprekken geweest met hulpdiensten, gemeente en dorpsbelangen. Douwe Boonstra uit Wânswert heeft grote twijfel bij wat er die avonden is gezegd.

Douwe Boonstra vertelde ruim acht maanden geleden op de brug in Burdaard hoe de Mobiele Eenheid hem onterecht in elkaar sloeg. Het gevoel van onrecht is er nog steeds mét alle twijfel bij een onafhankelijk onderzoek omdat ‘de lytse man’ daar toch niet tegenop kan. ,,Dêrom: ik bin der no wol hielendal klear mei’’, zegt Boonstra nu.

Douwe Boonstra vertelde ruim acht maanden geleden op de brug in Burdaard hoe de Mobiele Eenheid hem onterecht in elkaar sloeg. Het gevoel van onrecht is er nog steeds mét alle twijfel bij een onafhankelijk onderzoek omdat ‘de lytse man’ daar toch niet tegenop kan. ,,Dêrom: ik bin der no wol hielendal klear mei’’, zegt Boonstra nu. Foto Bram Buruma

Waar het om gaat zijn de uitkomsten van een extern en onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen van de afgelopen jaarwisseling dat in opdracht van de gemeente Noardeast-Fryslân is uitgevoerd door het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT).

Een nieuw begin