Expositie Drieluik van leerlingen Dockinga College in Grote kerk Dokkum

De Drieluik Geboorte, Leven en Dood gemaakt door Anna Nynke Kooistra en Gabriella de Jong van klas 4.

De Drieluik Geboorte, Leven en Dood gemaakt door Anna Nynke Kooistra en Gabriella de Jong van klas 4. Foto Bote Sape Schoorstra

DOKKUM - In de Grote kerk in Dokkum is vrijdag de zomerexpositie Drieluik geopend door wethouder Jelle Boerema van de gemeente Noardeast-Fryslân. Expositie Drieluik is gemaakt door leerlingen van Havo/Vwo van het Dockinga College.

Ruim 100 leerlingen van HAVO/VWO van het Dockinga College hebben zelfstandig of in groepen drieluiken gemaakt. In de expositie wordt ruimte geboden aan een thematiek die op creatieve wijze verbinding legt tussen Christelijke/Bijbelse aspecten en het alledaagse. De wijze waarop jongeren zich verhouden tot deze waarden is de speelruimte. Met hout, textiel en verf hebben de leerlingen het project van levensbeschouwelijke thema’s vorm gegeven.

De gemaakte drieluiken zijn heel verschillend: van klein tot groot, verschillende thema’s en toegepaste technieken. Na een begeleidend praatje van de vakdocenten werd de expositie geopend. Enkele leerlingen speelden op piano en op het kerkorgel. Na de openingshandeling gaven de leerlingen uitleg over de door hun gemaakt Drieluiken

Expositie bezichtigen

De expositie is in de Grote kerk is te bezichtigen tot en met 11 september op woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur.