Faunavoorzieningen en wildcamera’s geplaatst op industrieterrein bij Kootstertille en Eastermar

Een wildcamera wordt opgehangen op het industrieterrein. FOTO STICHTING YNNATURA

Meer flora en fauna op het industrieterrein? Waarom niet, dacht stichting Ynnatura. In december plaatsten zij diverse faunavoorzieningen en zelfs wildcamera’s geplaatst op het bedrijventerrein Skûllenboarch / Weskern bij Kootstertille en Eatermar.

De plaatsing maakt onderdeel uit van het pilotproject ‘Samen investeren in biodiversiteit’ van de stichting. Negen bedrijven en de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel nemen deel aan het project om de biodiversiteit op het industrieterrein te verbeteren.

Nadat eerst een algemeen format is ontwikkeld, zijn voor elk bedrijf en voor het totale industrieterrein biodiversiteitschetsen gemaakt die in de komende periode zullen worden uitgevoerd. Een onderdeel daarvan is het plaatsen van faunavoorzieningen zoals nestkasten, bijenhotels en nectarkroegen. Zo werden medio december nestkastjes voor bijvoorbeeld mezen gemonteerd aan onder andere de voorkant van het bedrijfsgebouw van Oosterhof Holman BV en nestkasten voor een slechtvalk bij Asfalt Productie Kootstertille BV en bij VBI Schuilenburg BV.

Monitoring en het delen van kennis vervullen een belangrijke rol in het project. Zo is vorig jaar een nul-monitoring uitgevoerd waarvan de resultaten zijn verwerkt in een databestand en ingevoerd in de landelijke database Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Deze inventarisatie betrof bloembezoekende insecten als wilde bijen, dagvlinders en zweefvliegen, als ook libellen, vegetatie en vogels. Om in de toekomst meer inzicht te krijgen in de zoogdierfauna plaatsten medewerkers van ecologisch bureau Faunax in december twaalf cameravallen. De resultaten van deze wildcamera’s zullen periodiek worden verwerkt en voor belangstellenden zichtbaar worden gemaakt.

Om andere bedrijven te stimuleren tot deze aanpak is de stichting Ynnatura van plan in de toekomst presentaties te organiseren over het project en de resultaten.

Nieuws

menu