Ferwert bijgepraat over betrouwbare en duurzame oplossing voor de bereikbaarheid van Ameland

Belangstellenden buigen zich in Ferwert over alle mogelijkheden die er nu liggen voor een nieuwe vaarverbinding naar Ameland. Foto Bram Buruma

Hoe blijft Ameland de komende decennia bereikbaar. Na Ameland werden Ferwerters woensdagavond bijgepraat over de problemen en een scala van mogelijkheden om die op te lossen. Tegelijk werd duidelijk dat er nog geen concreet plan is en nog heel veel water door de geulen gaat, vóór dat echt beslissingen kunnen worden genomen.

Het probleem is bekend, sleept al jaren en het is voor heel veel mensen duidelijk dat er de komende jaren echt iets moet gebeuren aan de bereikbaarheid van Ameland. Er worden daarom in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoeken gedaan naar de haalbaarheid en wenselijkheid van heel veel opties.

Plannen worden gemaakt en gewogen door Rijkswaterstaat in nauwe samenwerking met gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland, Wetterskip Fryslân, de provincie en tal van belangenorganisaties en deskundigen.

De opdracht is een betrouwbare en duurzame oplossing vinden voor de bereikbaarheid van Ameland op de lange termijn. Dus richt het onderzoek zich op de veerverbinding, maar ook op de infrastructuur op Ameland en de vaste wal.

Niet houdbaar

Het probleem met de vaargeul tussen Holwerd en Ameland is dat deze steeds weer dichtslibt. Baggeren zoals dat nu gebeurt, heeft op de lange duur niet het gewenste effect terwijl het ook nog eens leidt tot verstoring van de natuur en bovendien heel duur is.

Bij de presentatie in Ferwert werd voorgerekend dat op dit moment 1,8 miljoen kuub grond per jaar wordt verzet, wat neerkomt op ongeveer drie aanhangwagens vol slib en zand voor iedere passagier die nu naar Ameland gaat. De verwachting is dat dit probleem de komende jaren nog groter wordt, simpelweg omdat de zee bij vloed meer zand en slib aanvoert, dan er bij eb weer wegspoelt. Tegelijk groeien de kwelders richting de zee, zodat de geulen langer en nauwer worden.

Puzzel

Onderzocht wordt het verplaatsen van de vertrek- en aankomstplek van de veerboten. De pier zou op Ameland bij Nes kunnen blijven, maar wellicht ook wel bij Ballum of Hollum, als de pier verhuist van Holwerd naar Ferwert. In het gepresenteerde scenario lagen in de zaal van Interzorg woensdag alleen al 13 stukjes met mogelijkheden voor de puzzel die in 2023 gelegd moet zijn.

Mogelijkheden die tegelijk onderzocht worden zijn het splitsen van vracht- en personenvervoer of wellicht een ander type veerboot. Een compleet nieuwe veerdam nabij Ferwert zou in ieder geval reuring betekenen in en voor het dorp, is de verwachting. Maar wat dit allemaal betekent voor het buitengebied en de infrastructuur, is nog lang niet duidelijk.

Alternatieven die in Ferwert werden aangedragen om bijvoorbeeld een hovercraft in te zetten omdat die nauwelijks diepgang heeft, opties voor het afsnijden van bochten in de vaargeul, een strekdam langs een deel van de vaargeul, een vaste verbinding of een tunnel, blijken geen optie en zijn al in het voortraject doorgestreept. Daaruit kon worden opgemaakt dat de plannen eigenlijk al verder zijn dan wat in Ferwert werd gepresenteerd. Ook werd eerder op Ameland al duidelijk dat de huidige veerdam bij Nes daar de voorkeur heeft.

Structurele oplossing

Hoe dan ook, in 2030 moet het onderzoek dat nu loopt tot een structurele oplossing leiden, is de planning. Daarna zal de minister van Infrastructuur en Waterstaat een besluit moeten nemen en volgt een zeker lange weg met procedures vanwege met name kwetsbaarheid van ecologie in het hele Natura 2000 gebied.

Genoemd worden nu al de ingrepen in verblijfs- en broedgelegenheden voor vogels in het kweldergebied, het verstoren van schelpdieren en zeehonden en uiteraard het actuele stikstofprobleem. ,,Wij kunnen daarom nu nog geen keuze maken, maar wel alle elementen die we in beeld hebben proberen samen te voegen. Dan gaan we onderzoeken wat de effecten en kosten zijn. Daar zal in 2023 de meest voor de hand liggende, haalbare en werkbare oplossing uit moeten komen’’, zei projectleider Laura Dijkman van Rijkswaterstaat Noord-Nederland.

Kwetsbaarheid ecologie hindernis

Dijkman erkent dat bij elke voorgedragen oplossing de kwetsbaarheid van de ecologie mogelijk een hindernis zal blijken. Tegelijk werd duidelijk gemaakt - of was het de hoop die uitgesproken werd - dat wellicht de natuur zelf een handje mee kan helpen om de problemen van nu op te lossen.

Zo is de verwachting dat de aanvoer van slib de komende decennia afneemt en de zeespiegel stijgt, zo wordt in het onderzoek duidelijk gemaakt. In Ferwert is in ieder geval beloofd dat zodra meningen, bezwaren en ideeën van inwoners van de regio in de plannen zijn verwerkt, er in een vervolgbijeenkomst is om iedereen weer bij te praten.

Nieuws

Meest gelezen

menu