Geen geld voor gevaarlijk fietspad Hallum

Inwoners van Hallum, de Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, ondernemers, de basisschool, dorpsbelang en nog veel meer mensen ervaren het fietspad langs de Doniaweg in Hallum al jaren als gevaarlijk, maar de gemeente heeft aangegeven dat er geen geld is om hier vóór 2029 echt iets aan te doen.

Het fietspad langs de Doniaweg in Hallum is al jaren een bron van ergernis en vaak nemen fietsers daarom nu de rijweg. Het dorp vindt dat de gemeente hier echt iets aan moet doen, maar die heeft nu aangegeven dat er tot 2029 geen geld voor is.

Het fietspad langs de Doniaweg in Hallum is al jaren een bron van ergernis en vaak nemen fietsers daarom nu de rijweg. Het dorp vindt dat de gemeente hier echt iets aan moet doen, maar die heeft nu aangegeven dat er tot 2029 geen geld voor is. Foto Bram Buruma

Alle klachten en ergernissen zijn vooralsnog geen aanleiding voor de gemeente om de situatie voor fietsers langs de Doniaweg in Hallum aan te pakken. De plaatselijke werkgroep kreeg deze week een brief waarin staat dat er nu geen geld voor is en de situatie pas in 2029 weer aan de orde komt. Hallum is teleurgesteld, want de oproep uit het dorp om het vrij liggend fietspad aan te pakken, werd in november unaniem gesteund door de gemeenteraad. De politiek drong er bij burgemeester en wethouders op aan om een provinciale bijdrage FietsImpuls aan te vragen. Dat zou kunnen beteken dat de helft van de kosten voor rekening komt van de gemeente. Het heeft niet geholpen, want het college heeft de subsidie niet aangevraagd en is zoals het er nu uitziet ook niet bereid om zelf echt iets aan de situatie te doen.

Nieuws

menu