Gemeenteraad Dantumadiel gaat aan de slag met jongerenparticipatie

Foto Frank de Wilt

Voor de derde maal waren studenten van NHL Stenden te gast in de raadszaal van Dantumadiel. Zij presenteerden de uitkomsten van hun onderzoek naar jongerenparticipatie in de gemeentepolitiek.

‘Eet samen met jongeren een oliebol bij de kraam, laat jongeren jou vertellen hoe je moet carbidschieten en ga in gesprek met jongeren over hun toekomstwensen.’ Met deze en soortgelijke opdrachten werden de gemeenteraadsleden van Dantumadiel al bingoënd de kerstvakantie ingestuurd.

Het is een vraag die veel politieke gremia bezighoudt. ‘Hoe betrek je jongeren bij de gemeentepolitiek?’ Om dit te uit te zoeken besloot de gemeenteraad van Dantumadiel om samen te werken met studenten Design Driven Innovation van NHL Stenden.

De studenten legden contact met de doelgroep en hopen met hun uitkomsten een brug te slaan tussen jongeren en politiek. De bingokaart was een van de praktische handvatten hiertoe.

Grietje de Boer-Hilarides van Gemeentebelangen Dantumadiel had er echt werk van gemaakt. Zij ontpopte zich in december als een volleerd bingoër en had als enige de hele bingokaart vol. Ook Heerke Kooistra van SGP was er mee aan de slag gegaan. Hij verklaarde: ,,De gesprekken waren in het begin wat ongemakkelijk, vooral voor de jongeren. Die dachten, ‘wat moet die man van ons’. Maar, ik heb zeker nieuwe inzichten opgedaan.”

Dilemmaspel

Naast de bingokaart ontwikkelden de studenten een dilemmaspel. ,,De gemeenteraad kan dit spel als tool gebruiken om het gesprek met jongeren aan te gaan. Raadsleden en de jongeren ruilen van rol en moeten inschatten welke keuze de ander bij een bepaald dilemma zou maken. Vervolgens bespreken ze de antwoorden om te kijken of ze elkaar goed hebben ingeschat,” legt de uit Broeksterwâld afkomstige student Aafke Jeltje Rosier uit. Een van de bedachte dilemma’s is: ‘Juryplicht invoeren in Fryslân óf meedenken in de gemeenteraad over beleid’. Aafke Jeltje Rosier bood burgemeester Agricola het eerste exemplaar van dit spel aan.

Tot slot hadden de studenten nog een boodschap voor de gemeenteraad. ‘Zorg dat dit onderwerp hoog op de agenda blijft’. Daarom stelden zij een manifest op over dit onderwerp en lieten dit ondertekenen door alle raadsleden.

De studenten spraken de hoop uit dat dit manifest een mooi plekje in de raadszaal krijgt.

Nieuws

menu