Harjan Bruining stopt als wethouder in Achtkarspelen

Harjan Bruining:  Ík heb zes prachtige jaren gehad'.

Harjan Bruining: Ík heb zes prachtige jaren gehad'. Foto: gemeente Achtkarspelen

Harjan Bruining keert niet terug als wethouder in Achtkarpelen. Na zes jaar vindt hij het welletjes, maar hij kijkt overwegend positief terug op zijn bestuurlijke periode: ‘Ik heb zes prachtige jaren gehad’.

Aan goede resultaten van zijn wethouderschap, of aan de winst van ‘zijn’ CDA, ligt het allemaal niet. Want de christendemocraten kwamen in Achtkarspelen weer vorstelijk uit de verkiezingsstrijd. Wel ziet hij de bezuinigingen vanuit Den Haag als een lastige, waar zijn opvolger nog het nodige mee te stellen krijgt.

Bruining noemt de MOA (Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen) als een succes, maar ook het centrum van Surhuisterveen dat een metamorfose onderging. Met een vernieuwingsplan voor het centrum van Buitenpost op de plank. De Kruidhof verder krijgt een impuls, ook als participatiebedrijf en de verhuizing van AVEK zorgde voor behoud van veel werkgelegenheid.

Bezuinigingen

De scheidende wethouder roemt in dit alles de positieve medewerking van raad en ambtenaren. Ook bij bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. En een positief financieel eindresultaat, ondanks de rol van de regering. „Over de rug van de inwoners van gemeenten werden enorme bezuinigingen doorgevoerd in de jeugdzorg en de WMO. Het kabinet legde zelfs een uitspraak van een arbitragecommissie naast zich neer”, meldt de wethouder in een gemeentelijk communiqué.

De forse korting op het gemeentefonds schoot hem helemaal in het verkeerde keelgat. „In het onderzoeksprogramma Pointer verzuchtte ik kortgeleden nog: ‘Wie wil met zo’n medeoverheid nog wethouder financiën worden’.” Bruining hoopt dat de minister van Binnenlandse Zaken woord houdt en zich inzet voor betere interbestuurlijke verhoudingen, waar wat zijn opvolger in Achtkarspelen zijn of haar voordeel mee kan doen. Over de toekomst houdt Bruining nog open eindjes: „Ik zie wel wat er op mijn pad komt”.