Herinrichting historische terp van Hallum

Op de terp in het centrum van Hallum zijn 14 huizen gesloopt en daar kwamen tien nieuwe levensloopbestendige huurwoningen voor in de plaats. Met nieuwbouw is tegelijk de historische radiaalstructuur op de terp teruggekeerd, met ook veel ruimte voor groen en een gemeenschappelijke fruittuin met een gemetselde tuinmuur die de vorm van de terp versterkt.

Marijke Zegers van dorpsbelang Hallum en wethouder Bert Koonstra planten symbolisch de eerste perenboom in de gemeenschappelijke tuin met op de achtergrond de nieuwe levensloopbestendige terpwoningen. Zo keert de zeldzame perensoort Hallemine Bonne terug in het dorp, zoals die al in de achttiende eeuw werd aangetroffen in de omgeving van Hallum en later teruggevonden is in Engeland.

Marijke Zegers van dorpsbelang Hallum en wethouder Bert Koonstra planten symbolisch de eerste perenboom in de gemeenschappelijke tuin met op de achtergrond de nieuwe levensloopbestendige terpwoningen. Zo keert de zeldzame perensoort Hallemine Bonne terug in het dorp, zoals die al in de achttiende eeuw werd aangetroffen in de omgeving van Hallum en later teruggevonden is in Engeland. Foto Bram Buruma

Donderdag is na een lange aanloop het project feestelijk opgeleverd met het planten van symbolisch een eerste perenboom. Het unieke karakter van de terp terug laten keren en zo de historie aan de oostelijke kant van de terp bewaren was de opdracht, met tegelijk nieuwbouw die aansluit op de bestaande bebouwing.