Het Hans de Vries Fonds in Harkema: 'We verwachten meer aanvragen in deze moeilijke tijden'

Voormalig huisarts Hans de Vries: in deze moeilijke tijd verwachten we meer aanvragen Foto: Yke Bremer

Al twaalf jaar bestaat het Hans de Vries Fonds in Harkema. Het fonds biedt eenmalige hulp aan dorpsgenoten in nood, aldus oud-huisarts Hans de Vries, wiens naam aan het fonds is verbonden. ,,In deze moeilijke tijden verwachten we meer aanvragen.”

Een fiets, computer, koelkast, zwemabonnement of hulp bij de inrichting van een appartement: het zijn slechts enkele voorbeelden van de hulp die het Hans de Vries Fonds heeft geboden aan inwoners van Harkema.

De vraag naar hulp via het fonds zal toenemen, verwacht De Vries. ,,Door de stijgende energieprijzen en hoge inflatie zullen meer mensen in de financiële problemen komen. Ook in Harkema zullen mensen soms buiten de boot vallen en dan kunnen ze een beroep doen op het Hans de Vries Fonds. Het is alleen bedoeld voor inwoners van Harkema en in geval van nood. We kunnen geen structurele hulp bieden, maar pakken gevallen op die buiten de boot vallen qua steun. En we geven altijd hulp in natura en daarbij schakelen we zoveel mogelijk bedrijven in Harkema in”, voegt de oud-huisarts er aan toe.

Afscheid

Bij zijn afscheid in 2010 werd door plaatselijk belang Harkema aan De Vries gevraagd wat hij als afscheidscadeau zou willen, nadat hij meer dan dertig jaar huisarts was geweest in het dorp. ,,Mijn antwoord was: doe iets wat het dorp Harkema ten goede komt en met name de groep die het moeilijk heeft. Zo is het fonds, die door een 5-koppig bestuur wordt geleid, door plaatselijk belang opgericht.

Tijdens de afscheidsreceptie van De Vries konden inwoners van Harkema een envelop meenemen en zo kreeg het fonds een startkapitaal, die in de loop der jaren is aangevuld met giften en bijdrages van sponsoren.

Afname

Tussen 2010 en 2017 kwamen er via maatschappelijk werkers geregeld hulpvragen voor dorpsgenoten in nood bij het fonds terecht. Maar dit aantal is de laatste jaren afgenomen, aldus De Vries. ,,Dit heeft drie oorzaken. Ten eerste is de Harkemaster Courant opgeheven en zo is het Hans de Vries Fonds meer in de vergetelheid geraakt. Ten tweede heeft de Stichting Urgente Noden Friesland vanaf 2017 de hulpvraag deels overgenomen en ook de gemeente Achtkarspelen springt met de participatiewet eerder in bij financiële nood. Door deze drie redenen is er de laatste jaren minder beroep gedaan op het Hans de Vries Fonds.”

De rol van maatschappelijke werkers is overgenomen door het gemeentelijke gebiedsteam, die hulp biedt aan jong en oud binnen de gemeentegrenzen. ,,Zij weten waar de hulp te krijgen is en kunnen mensen naar ons doorverwijzen. We werken graag met ze samen. En zo kunnen we hopelijk de komende jaren weer meer mensen helpen die in nood komen.”

Nieuws

Meest gelezen

menu