Ids Jousma, kaatsgrootheid uit Dokkum zonder passend gedenkteken op zijn graf

Gemeente Noardeast-Fryslân heeft een ‘funeralexpert’ in de arm genomen om te inventariseren welke grafmonumenten belangrijk zijn voor de geschiedenis van de gemeente en voor de stad Dokkum. Piet de Haan uit Dokkum leverde een bijdrage aan het project en ontdekte dat er geen grafsteen is van de beroemde Dokkumer kaatser Ids Karel Jousma (1900-1935).

Ids Jousma met de krans die hij won op de PC van 1920. Hij zou de partij der partijen viermaal winnen.

Ids Jousma met de krans die hij won op de PC van 1920. Hij zou de partij der partijen viermaal winnen. Ingezonden foto

En dat is volgens De Haan op zich al merkwaardig te noemen, hoewel hij niet echt een kenner van het kaatsen is. Wel heeft hij goede contacten met Hidde Wiegersma, beheerder van de algemene begraafplaats aan het Damwâldsterreedsje in Dokkum. Een familiebaan want ook de vader van Wiegersma was al beheerder van de begraafplaats. Hidde Wiegersma wist op basis van een bijgehouden plattegrond van de grafpercelen precies aan te wijzen waar Ids Jousma is begraven.

Nieuws

menu