Jan Krol en Janny Douma nemen afscheid van brandweer De Westereen

Foto Jantsje Wiersma

DE WESTEREEN - Het begon zaterdagmiddag eerst met een totale verrassing. Jan Krol en Janny Douma werden opgehaald met een antieke brandweerwagen, speciaal voor hen beschikbaar gesteld door Jelle Batema uit Suameer, voor een feestje bij Old Dutch. Beiden nemen na respectievelijk 29 en 23 jaar afscheid van de brandweer.

Burgemeester Agricola bedankte hen voor hun inzet en er kwamen meerdere toespraken: Reitse Terpstra, clusterhoofd van de veiligheidsregio en Arend Bekkema, groepscommandant van De Westereen en Louw van der West namens de personeelsvereniging. Jan en Janny kregen de brandweer erepenning, bloemen, en oorkondes. Twee jaar geleden zijn ze beide koninklijk onderscheiden.

Diploma’s

Tijdens de feestavond werden ook diploma’s manschap A uitgereikt aan Ridzert Veenstra, Louw van der West, Rinze Riemersma en Klaas Poelstra. Theunis Banga kreeg ook zijn diploma brandweerchauffeur/pompbediende uitgereikt.

Nieuws

Meest gelezen

menu