Jong familieteam in Twijzel brengt piepers in de handel | Buordsje by de dyk

De aardappelhandel van Silke (11), Nick (9) en Dycke (7) aan de doorgaande weg Optwizel in Twijzel werpt zijn vruchten af. Binnenkort verwachten ze de nieuwste lichting nieuwe aardappelen en uien.

Het hele jaar door verkopen Dycke, Nick en Silke aardappelen.

Het hele jaar door verkopen Dycke, Nick en Silke aardappelen. Foto Jelle Raap

De kinderen van Rinse en Miranda Boersma weten nu al hoe ze een zaak(je) moeten opzetten. In hun veredelde aardappelkist aan de weg die feitelijk op een zijkant staat, verhandelen ze nu Frieslanders en Borgers. Binnen afzienbare tijd komen daar nieuwe aardappelen van de rassen Irene en Bildtstar bij. ,,De Frieslanders binne op ‘t heden útferkocht”, vertelt Silke met een kleine toevoeging: ,,Dy wiene der ek it earst en dan binne se ek it earst fuort.”

De aardappelen zijn afkomstig van het gemengde bedrijf van de familie Boersma aan de Kwelderweg in Kollumerpomp, tegenover camping Natuurlijk Kollumeroord. De kinderen hebben ze ooit wel eens met de hand, maar wel met handschoenen aan, geoogst.