Kostersboek van Jehannes van der Hoek gaat dicht na 45 jaar

Johannes van der Hoek (71) neemt 30 september afscheid van de Christelijk Gereformeerde Kerk (CGK) De Oase in Dokkum na een kosterschap van 45 jaar. ,,It hat goed west.’’

Jehannes, zoals de meesten hem kennen en dus ook aanspreken, omringt zich graag met mensen. Voor de foto illustreert hij bij de 1 meter lange Paaskaars, die overigens een jaarlang meegaat, hoe het vuurtje met een handigheidje wordt gedoofd.

Jehannes, zoals de meesten hem kennen en dus ook aanspreken, omringt zich graag met mensen. Voor de foto illustreert hij bij de 1 meter lange Paaskaars, die overigens een jaarlang meegaat, hoe het vuurtje met een handigheidje wordt gedoofd. Foto Jelle Raap

Dokkum - Zijn ouders Meindert van der Hoek en Nieske van der Hoek-Zijlstra, van oorsprong uit respectievelijk Akkerwoude en Oudwoude, fungeerden er 27 jaar als kostersechtpaar: van 1 oktober 1950 tot 1 oktober 1977. ,,Us heit fersoarge it fee by slachterij Feenstra en helle ek in protte wrakke kij op by boeren. Foaral jûns by gearkomsten en foar de sneins soarge hy mei ús mem derfoar dat de tsjerke skjin en netsjes wie.”

Nieuws

menu