De Ramp van Moddergat in 1883 | Kustvisserij Moddergat ingehaald door nieuwe tijd

De Blaes en De Aek prijken in de oude spelling op twee Fiskershûskes op De Oere in Moddergat, terwijl de Blaas ook nog eens victorie kraait op de kerktoren van de gereformeerde kerk in Moddergat. Twee scheepstypes die de hoop levend hielden bij de door menselijk en materieel leed gehavende vissersbevolking van Moddergat. Het vergezicht van herstel van de vissersvloot als deeltijd oplossing voor alle ellende en leed.

Twee dolsters uit Moddergat, foto gemaakt in 1925.

Twee dolsters uit Moddergat, foto gemaakt in 1925. Ingezonden foto

Een vissersvloot die in één nacht geslonken was van 22 naar 5 schepen. Herstel van die vloot was de tweede doelstelling van de Commissie in Leeuwarden die elk jaar getrouw een overzicht kreeg van de stand van zaken van het Plaatselijke Comité. De start was veelbelovend want al in 1884 lagen er weer veertien schepen gereed in de haven Oostmahorn. Zeven schepen waren hersteld met dank aan een renteloos voorschot.

Nieuws

menu