Nam de provincie bewust milieurisico's bij de aanleg van de Sintrale As? De gemeente Dantumadiel vindt van wel en stapt naar het OM

De provincie nam bewust milieurisico’s bij de aanleg van de Sintrale As. Dat concludeert de gemeente Dantumadiel, die melding doet bij het OM. ,,By in boarger soenen we dat ek dwaan.”

Sintrale As tussen Dokkum en De Westereen. Hier de faunapassage bij De Falom. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Sintrale As tussen Dokkum en De Westereen. Hier de faunapassage bij De Falom. FOTO MARCEL VAN KAMMEN

Het is een unicum in Friesland. Overheden liggen al niet zo vaak openbaar met elkaar in de clinch, en een melding bij het Openbaar Ministerie gebeurt al helemaal nauwelijks. Dantumadiel ziet zich nu toch gedwongen dat te doen, na een onderzoek naar de gang van zaken rond de aanleg van de Sintrale As.

Nieuws

Meest gelezen

menu