Hoe gaat het met de Oekraïense kinderen op basisschool De Oanrin in Twijzel? Tekeningen over oorlog helpen met verwerking

Dasha, Egor, Vladik en Dima op het speelplein van basisschool De Oanrin Yke Bremer

Vier Oekraïense kinderen zitten sinds kort op CBS De Oanrin in Twijzel. Het was voor zowel de kinderen, ouders als leerkrachten wennen. ,,Maar ze beginnen hun plekje al te vinden op school”, aldus directeur Heleen van der Meer van de basisschool. ,,Ze pikken de Nederlandse taal snel op.”

Het 4-jarige meisje Dasha vroeg onlangs zelfs al om een pleister, voegt Van der Meer toe. Na de meivakantie zijn Dasha, Egor, Vladik en Dima, die met hun families worden opgevangen in dorpshuis De Bining in Twijzel, begonnen met het meedraaien in de jongste groepen. ,,De drie jongens zijn 7 en 9 jaar oud en zitten samen in groep 3 en 4. Ze kunnen dan met elkaar praten en voelen zich meer op hun gemak. Met de ouders hebben we afgesproken dat ze altijd welkom zijn en naar binnen mogen lopen. Op dit moment wordt dat minder. Zowel de ouders als de kinderen beginnen te wennen aan de situatie.”

Vanwege de onzekere situatie - wel of niet langer verblijven in de opvanglocatie van Twijzel - lag de nadruk eerst op het bieden van een veilige plek, waarbij de kinderen in contact komen met andere leeftijdsgenootjes. De focus richt zich echter steeds meer op het meedraaien met het lesprogramma. ,,Uit uitgebreide intakegesprekken met de ouders werd duidelijk dat ze graag langer willen blijven, de Nederlandse taal willen leren en dat de kinderen ook behoefte hebben aan onderwijs, legt Van der Meer uit. ,,Vanaf deze week geven we gericht onderwijs waarbij gebruik wordt gemaakt van methodemateriaal van groep 3. Daarnaast laten we ze ook veel tekenen. Je ziet op alle tekeningen de oorlog terug komen met bommen en explosies. We bewaren de tekeningen en gaan daarover met de kinderen in gesprek. Het tekenen en praten is een stukje verwerking en versterkt tevens de relatie met de leerkracht.”


Extra

Sinds kort is er iedere ochtend een leerkracht extra aanwezig die verantwoordelijk is voor de zorg en begeleiding van Dasha, Egor, Vladik en Dima. ,,Dit zorgt voor meer rust in de klas. Onze Interne begeleider, Henny de Jong, heeft hierin een sturende rol. Zij heeft ook contact met externe contactpersonen en hulporganisaties en stemt dit weer intern af. Deze organisatiestructuur geeft ons nu de nodige steun en rust.”

In het begin zaten Dasha, Egor, Vladik en Dima gewoon in de klas. ,,Dit vroeg veel van de groepsleerkrachten: naast het draaien van de groep, moesten ze ook de nodige begeleiding en opvang bieden aan de nieuwe kinderen. Vervolgens hebben we aan de bel getrokken bij Noventa, de stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in Achtkarspelen, waar wij onder vallen. Expertise van buitenaf en extra personeel voor het begeleiden was nodig. Noventa heeft het vervolgens mogelijk gemaakt om de extra leerkracht aan te nemen, die de kinderen ’s ochtends buiten de groep les geeft. In de middag draaien de kinderen mee met de eigen groep en doen ze mee met vakken als muziek, drama, dans, bewegingslessen en judo.”

Tolk

Zowel voor de kinderen als het lerarenteam van De Oanrin was het in het begin even wennen aan de nieuwe situatie. ,,In het begin was het nog wat aftasten. We zijn de eerste school van Noventa met Oekraïense leerlingen. Na een algemene rondleiding door de school, zijn we begonnen met uitgebreide intakegesprekken met alle ouders en hun kinderen. Daarbij was een tolk aanwezig, die alles kon vertalen zodat we goed met elkaar konden communiceren. Hoe is het onderwijs in Oekraïne, wat zijn de verwachtingen van de ouders van onze school en ze konden vertellen over hun kinderen en wat ze hebben meegemaakt in Oekraïne. De hulp van de tolk heb je echt nodig en we kunnen daar ook altijd een beroep op doen. Dat is een belangrijke steun voor ons.”

De vorderingen van de Oekraïense kinderen wordt nauwlettend gevolgd op De Oanrin, maar binnen Noventa is er eveneens een werkgroep opgericht, waarin de ervaringen met de opvang van de vluchtelingen op school worden gedeeld. ,,We zijn een pilotschool en willen onze expertise delen. Er komen mogelijk nog meer Oekraïense kinderen, die opgevangen gaan worden op andere scholen. Het is fijn om hier vanuit Noventa samen verantwoordelijkheid voor te dragen.”

Nieuws

menu