Onderscheiding dorpsbelang Blije voor Marie-Louise Meuris, aanjager van de Terp fan de Takomst

Marie-Louise Meuris krijgt de onderscheiding Bellefleur 2022 met een plaquette die zij later in mfa Fjildsicht aan de ‘wall of fame’ mag schroeven, uit handen van Joke de Jong-Wustman die zelf deze onderscheiding vorig jaar kreeg. Foto Bram Buruma

Marie-Louise Meuris is vrijdag tijdens de jaarvergadering van dorpsbelang Blije gehuldigd als Bellefleur 2022. Dorpsgenoten kozen haar voor met name de inzet voor het realiseren van het buitendijks project Terp fan de Takomst.

Meuris kreeg de in het dorp al jaren felbegeerde onderscheiding als ‘karlûker en trochbiter’ voor het buitendijks project dat Blije nadrukkelijk op de kaart zette. Bij de uitreiking werd Meuris gehuldigd voor haar jarenlang creativiteit en doorzettingsvermogen binnen het bestuur van dorpsbelang, maar ook voor het opzetten van een handwerkclub.

Zij werd er aan herinnerd hoe ze als Limburgse import aanvankelijk vanwege het Friese taalgebruik tegen een bestuursfunctie aan hikte. Meuris werd bekend als aanjager van de Terp fan de Takomst, vooral omdat zij ‘dêr in soad subsydzjes foar los wist te peuterjen’ om de daarvoor benodigde ruim zeven ton binnen te halen.

Kruiwagens

Meuris gaf samen met onder meer wijlen Joop Mulder van het waddenproject Sense of Place de aanzet voor de nieuwe terp door met kruiwagens vol klei van de terp in Hegebeintum tot aan achter de zeedijk te lopen. Zij werd als projectleider aangesteld en zorgde er met een groep enthousiaste dorpsgenoten om zich heen voor dat de Terp fan de Takomst er na een aanloop van ruim tien jaar ook echt kwam en vorig jaar officieel geopend kon worden.

Nieuws

menu