Raad Dantumadiel buigt zich over wel of niet toestaan van de Groninger windmolentjes

De Groninger windmolen.

DAMWALD Het wel of niet toestaan van de kleine Groninger windmolens zal mogelijk op 25 januari worden besproken in de gemeenteraad van Dantumadiel.

Vooralsnog blijft dit onderwerp nog als een vraag staan, omdat de agendacommissie van de gemeenteraad het jaarverslag van Hûs en Hiem over 2020 niet zonder meer voor kennisgeving wil aannemen.

De aanbevelingen in het jaarverslag van deze commissie zijn, zo stelde Klaas Houtstra (CDA) dinsdagavond, daarvoor te belangwekkend. Hij wil hierover, evenals collega-raadslid Tom Bakker (SGP), graag doorpraten in de opiniërende raadsvergadering. Dan kan volgens hem tegelijkertijd het erfgoedbeleid worden besproken.

Omdat er over het jaarverslag van Hûs en Hiem nog geen collegevoorstel is voorbereid, adviseerde raadsgriffier Teun de Jong hierop te wachten. ,,De bal ligt echt even bij het college.”

De agendacommissie ging daarom akkoord met het innemen van een afwachtende houding, omdat er naast het jaarverslag nog niets op tafel ligt.

Nieuws

menu