Ridders Heilig Graf bezoeken bisschoppelijke Bonifatiusviering

Ridders Heilig Graf.

Dokkum - Zondag 13 juni is de jaarlijkse Bonifatiusdag in Dokkum. In coronatijden dit keer met een bijzonder karakter. Om 11.00 uur begint een pontificale mis ter ere van de Heilige Bonifatius, waarin bisschop Ron van den Hout voorgaat. Door recente corona richtlijnen van de RK kerk kunnen in de kapel - met een capaciteit van 2000 zitplaatsen - maximaal 250 kerkgangers de mis bijwonen. Onder hen een delegatie van de Ridders van het Heilig Graf, die dit weekend Dokkum bezoeken voor een Titus en Bonifatius pelgrimage door de stad. Na de zondagviering, aansluitend op de koffie, volgt op uitnodiging van de Ridderorde in de kapel een lezing over pater Titus Brandsma. Gastspreker is Hein Blommestijn van het Karmel convent Ad Montem op Schiermonnikoog. De Eucharistieviering en Tituslezing zijn vrij toegankelijk.

Vanwege de coronabeperkingen is het programma van de Bonifatiusdag dit jaar alleen door de RK kerk ingekleurd. In de afgelopen jaren was het programma ook oecumenisch van aard in samenwerking met de protestantse kerken van Dokkum. Bisschop Ron van den Hout staat bij de misviering stil bij de betekenis van Bonifatius in vroeger tijden en onze tijd. Behalve actief verspreider van het christelijk geloof in de Lage Landen en vooral in Duitse landen staat Bonifatius’ met zijn inzet voor opbouw van de christelijke kerk ook bekend als ‘de eerste bouwheer van Europa’.

Ridder pelgrimage

De Ridders van het Heilig Graf zijn een katholieke orde die in de middeleeuwen is ontstaan ten tijde van de kruistochten als beschermheren van het heilig graf van Jezus in Jeruzalem. De orde van ridders en jonkvrouwen kent tegenwoordig leden uit verschillende rangen en standen in heel Nederland. Men zet zich in voor sociaal-charitatieve doelen in het land Israel. Enkele bekende namen onder hen zijn oud-minister Ernst Hirsch Ballin en de Friese Commissaris van de Koning Arno Brok. Deze orde heeft dit najaar (november) in Bolsward haar zgn. ‘investituur’, voor installatie van nieuwe leden van de ridderorde. Verblijf in Dokkum tijdens dit juniweekend is vanwege een meditatieve pelgrimstocht op zaterdag vanuit de Bonifatiuskapel door de binnenstad met aandacht voor Bonifatius en Titus Brandsma.

Nieuws

menu