Rijksrecherche roept raadsleden Dantumadiel op de mat

Het gemeentehuis van Dantumadiel in Damwâld. Foto Nanne Nicolai

DAMWALD – Over het lekken van een geheim onderzoeksrapport naar de pers zal burgemeester Klaas Agricola aangifte doen bij de Rijksrecherche. De Leeuwarder Courant citeerde zaterdag 8 januari al uit het rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

Dit betrof een onderzoek naar de integriteit van Romke Postma (Gemeentebelangen Dantumadiel) uit Damwâld die als raadslid en tevens projectontwikkelaar rollen zou vermengen. Het zou drie dagen later in het Presidium in een besloten bijeenkomst van fractievoorzitters worden besproken.

Het 40.000 euro kostende onderzoek heeft uitgewezen dat het raadslid, in strijd tegen alle regels, op eigen verzoek vooraf stukken over zijn project van een ambtenaar mocht lezen en beoordelen die nog aan het college van b. en w. moesten worden voorgelegd. Van het beïnvloeden van de besluitvorming is in directe zin niets gebleken. “Wij achten dit verzoek en het voorleggen van het college-advies onverstandig”, zo merken de BING-onderzoekers op. Tegen de ambtenaar in kwestie zullen wellicht sancties worden genomen door de algemeen directeur van Noardeast-Fryslân. Dantumadiel heeft hiermee een dienstverleningsovereenkomst voor ambtelijke inzet.

Licht

Zowel van Romke Postma (GBD) als van Sytze Hilverda (CDA) verwacht de burgemeester openlijk excuses voor hun gedragingen in de raadsvergadering van 25 januari. Deze zal digitaal worden uitgezonden via ook de regionale omroep. Postma verzweeg voor het publiek zijn functie als directeur van Postma Beheer B.V. die op haar beurt eigenaar is van Postma Onroerend Goed B.V. waarin ‘De Woudhof’ is ondergebracht. Op dit perceel zouden, na sloop van het vervallen dagbestedingscomplex, 22 woningen gebouwd kunnen worden volgens het collegebesluit dat Postma vooraf al onder ogen kreeg. In het geldende bestemmingsplan mag er slechts een enkele woning worden gebouwd, voor eventueel een dienstdoende conciërge. Het collegebesluit ging ervanuit dat de buren akkoord waren, maar deze zijn nooit gehoord over het plan. Hilverda, die in een openbare raadsvergadering een lans voor hen brak, heeft zich volgens de integriteitscode niet terughoudend opgesteld.

Principe

De zaak houdt in de regionale politiek de gemoederen behoorlijk bezig, omdat de buren volgens de gemeentesecretaris Ronald Dijksterhuis niet hun beklag konden doen bij de commissie Bezwaar en Beroep. Het principe-besluit dat het college genomen zou hebben, zou niet onder de Algemene wet bestuursrecht vallen. De BING-onderzoekers hebben, met steun van een van de geïnterviewden, achterhaald dat er terdege een besluit is genomen met juridische consequenties. De correspondentie naar de burgers bleek een andere inhoud te kennen dan wat de beide wethouders Gerben Wiersma en Rommy Kempenaar waren overeengekomen. Wethouder Kees Wielstra, een partijgenoot van Postma, onthield zich in de collegevergadering van stemming. Tot nu toe heeft het college het omstreden besluit niet ingetrokken, zodat deze kwestie een bestuurlijk en politiek vervolg krijgt.

Nieuws

menu