Startsein voor campagne ‘modder op de weg’ bij HZPC in Metslawier

Foto gemeente Noardeast-Fryslân

Foto gemeente Noardeast-Fryslân

Wethouder Pieter Braaksma van de gemeente Noardeast-Fryslân gaf vrijdag het startsein voor de Friese campagne ‘Modder op de weg’. Braaksma deed dit samen met vertegenwoordigers van LTO en Cumela (Brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra), Menno van der Veen en Bouwe Hoekstra bij het aardappelveredelingsbedrijf HZPC in Metslawier.

De campagne waarschuwt weggebruikers voor de gevaren van modder op weg. Agrariërs en loonbedrijven krijgen informatie over wat zij moeten doen als ze modder op de weg hebben achtergelaten.

Het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) voert ieder jaar in de herfst deze campagne. Tijdens de oogsttijd zijn er meer landbouwvoertuigen op de weg en kan er na de oogst modder op de weg achterblijven. Dat kan vooral in combinatie met regen gladheid veroorzaken.

De Friese overheden hanteren een modderprotocol dat voorschrijft wat bedrijven moeten doen bij modder op de weg. “Fryslân is in agraryske regio. Om dizze tiid hinne at de boeren wer op it lân binne, dan kin der modder op ‘e dyk lizze. At elk hjir wat rekkening mei hâldt en at de boeren de dyk skjinmeitsje en buorden pleatse, dan komt it wol yn oarder”, aldus wethouder Pieter Braaksma.

Campagne

Het ROF zet spandoeken, posters, (online) advertenties en een radiocommercial bij Omrop Fryslân in voor bekendmaking van de campagne. Daarnaast heeft het ROF de folder ‘Modder op de weg’ voor bestuurders van landbouwvoertuigen verspreid via het blad Nieuwe Oogst, Friese gemeenten en de landbouworganisaties LTO en CUMELA Nederland.