Streep door dynamische verlichting pad Koartwâld

Het fietspad langs de provinciale weg N358 tussen Surhuizum en Surhuisterveen komt niet in aanmerking voor een provinciale pilot met dynamische verlichting.

Het fietspad langs de provinciale weg bij Koartwâld richting Surhuisterveen. Nu blijkt dat de provinciale pilot er niet haalbaar is, zet de gemeente Achtkarspelen in op het aanbrengen van ledverlichting in de as van het fietspad.

Het fietspad langs de provinciale weg bij Koartwâld richting Surhuisterveen. Nu blijkt dat de provinciale pilot er niet haalbaar is, zet de gemeente Achtkarspelen in op het aanbrengen van ledverlichting in de as van het fietspad. Foto Atze H. van der Ploeg

Deze pilot is namelijk alleen van toepassing op een tracé waar al verlichting aanwezig is. En dat is bij buurtschap Koartwâld niet het geval. Voor de dynamische verlichting was gepleit door Plaatselijk Belang Surhuizum. Tal van inwoners van Surhuizum en omliggende kernen voelen zich bij donker niet veilig op het stuk fietspad tussen het dorp en Surhuisterveen. De motie ‘Sociale veiligheid in het buitengebied’ die eind maart in Provinciale Staten van Fryslân werd aangenomen, biedt een ‘uitgelezen mogelijkheid’ om er verlichting aan te brengen, aldus PB Surhuizum.

Nieuws

menu