Traject nieuwe rondweg Wânswert iets aangepast. Bekijk hier een 3D-animatie van de nieuwe route

Een screenshot uit de 3d-animatie van de nieuwe rondweg bij Wânswert.

Een screenshot uit de 3d-animatie van de nieuwe rondweg bij Wânswert.

Noardeast-Fryslân heeft het beoogde traject van de nieuwe rondweg bij Wânswert iets aangepast na gesprekken met grondeigenaren en Wetterskip Fryslân.

Afgelopen jaar werd er na decennia praten en plannen maken eindelijk geld uitgetrokken voor een rondweg om Wânswert. Het dorp heeft zwaar te lijden onder zwaar verkeer.

Hoofdwatergang

Het beoogde tracé zorgde vrijwel direct voor discussie in en om het dorp. Ooit vroeg Wânswert om slechts ,,in bochtsje deromhinne’’, en nu wordt er een forse verbinding tussen de N361 en de N357 opgetuigd, waar de nieuwe rondweg onderdeel van moet worden.

Noardeast heeft de afgelopen periode gesprekken gehad met grondeigenaren rond het geplande tracé, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. ‘Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van alle landeigenaren is het tracé gewijzigd’, staat in de brief. Zo ligt de weg nu verder weg van een camping langs de route. Ook wordt met de nieuwe route een hoofdwatergang van het Wetterskip ontzien.

Fietsroute Jislum

Ook is de verkeersveiligheid van de weg verbeterd: twee T-aansluitingen zijn gecombineerd tot één kruispunt en de aansluiting van de fietsroute vanuit Jislum is verbeterd.

De komende tijd sleutelt de gemeente aan een bestemmingsplan dat komend jaar moet worden gepubliceerd. Ook wordt er onderhandeld met grondeigenaren, waaroor het tracé op sommige punten nog kan wijzigen. Alle grondeigenaren krijgen uiterlijk maart komend jaar een aanbieding.

De gemeente maakte ook een 3d-animatie van de nieuwe weg. Bekijk deze hier: